Patrón obce Hajná Nová Ves – 5.11.2019

V utorok 5. novembra 2019 sme si pripomenuli spomienku sv. Imricha, patróna kaštieľnej kaplnky a obce Hajná Nová Ves. Sv. omša v kostole sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi bola obetovaná za zosnulých členov rodiny Steiger, posledných majiteľov hajnonovoveského kaštieľa.