Sv. omša ku cti sv. Ambróza, patróna včelárov

V zasnežené sobotné ráno 7. decembra 2013 prijali do farského kostola sv. Michala v Urminciach pozvanie miestni včelári. Na sv. omši spoločne ďakovali zo tohtoročný sladký med a vyprosovali si na príhovor svojho patróna, aby ten budúci rok bol priaznivejší a úrodnejší. Duchovný správca poukázal v príhovore na patróna včelárov, významnú osobnosť kresťanských dejín, milánskeho biskupa sv. Ambróza, ktorý patril k štyrom najväčším západným cirkevným otcom. Jeho výrečnosť a múdrosť bola sladká ako med, ale i ostrá ako žihadlo. Jeho pracovitosť, skromnosť, usilovné štúdium korešpondovali s vlastnosťami usilovných, jednoduchých a pracovitých včiel. Tiež pripomenul legendu o roji včiel, ktoré pokryli tvár malého Ambróza a neublížili mu. Niektorí v tom videli znamenie, že žihadlo tohto sveta, čiže zlo a hriech mu neuškodia a on si zachová neochvejnú vieru a lásku k Bohu i ľuďom, šľachetnosť srdca a múdrosť ducha.

P1080724