Dožinková slávnosť – 26. júla 2014

Pri príležitosti ukončenia žatevných prác sa v Urminciach v sobotu 26. júla konala dožinková slávnosť. Vo farskom kostole sme najskôr s našimi poľnohospodármi poďakovali Pánu Bohu za bohatú tohtoročnú úrodu a za jeho priazeň, ktorú nám preukazuje prostredníctvom hmotných i duchovných darov. Po sv. omši nasledoval kultúrny program na farskom dvore, kde bolo pre všetkých farníkov a pozvaných hostí pripravené občerstvenie. Krásnu slávnosť pripravili naši poľnohospodári, na čele s pánom predsedom Ing. Štefanom Mačákom a jeho spolupracovníkmi.

(fotografie zo slávnosti pozri vo fotogalérii)