Večné sväté sľuby – 15. augusta 2014

Dňa 15. augusta 2014 o 10.00 hod. zložila sestra M. Timotea Majzlová večné sväté sľuby pri slávnostnej sv. omši v chráme Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Na tejto významnej slávnosti sme sa zúčastnili osobne. Pán František Streďanský zabezpečil prepravu autobusom, niektorí pricestovali do Nového Mesta autom. Všetci zúčastnení prežili neopakovateľný duchovný zážitok. Veď podobná slávnosť sa nekoná každý rok. Po sv. omši sme našej rodáčke sestre Timotei osobne zablahoželali. Potom sme prijali pozvanie na agápe, ktoré pre nás pripravili rehoľné sestry v miestnej cirkevnej škole sv. Jozefa. Rehoľným sestrám z Kongregácie školských sestier de Notre Dame ďakujeme za milé prijatie  a srdečne ich pozývame do Urminiec.

(fotografie zo slávnosti pozri vo fotogalérii)