Category Archives: Oznamy

Školské sestry v Urminciach – 19.10.2014

Na misijnú nedeľu – 19. októbra 2014 –  prijali naše pozvanie do Urminiec rehoľné sestry z Kongregácie školských sestier de Notre Dame z Nového Mesta nad Váhom. V tejto komunite pôsobí naša rodáčka sestra Timotea, ktorá v auguste zložila večné sľuby. Rehoľné sestričky pripravili pre veriacich misijný ruženec. Postarali sa aj o výzdobu v chráme, ktorá zvýrazňovala misijný charakter modlitbového stretnutia. Po sv. omši navštívili našu základnú školu na pozvanie pána riaditeľa Mgr. Rudolfa Majzela. V škole absolvovali prehliadku a popoludní sa opäť stretli s veriacimi vo farskom chráme. Prítomným sa prihovorila sr. provinciálka Noemi i sr. Inocencia, ktorá pochádza z Hajnej Novej Vsi. Rehoľné sestry hovorili o poslaní kongregácie a priblížili veriacim aj svoju misiu v Kazachstane. Všetkým sestričkám úprimne ďakujeme za návštevu, modlitby a krásnu misiu, ktorú priniesli do našej farnosti.

Hody v Urminciach – 28. september 2014

V nedeľu 28. septembra 2014 sme si uctili nášho nebeského patróna sv. Michala Archanjela, ktorému je zasvätený farský kostol i obec Urmince. Slávnostná hodová sv. omša sa konala o 10.30 hod. vo farskom chráme za účasti domácich, pozvaných hostí i rodákov z Urminiec. Slávnosť ozdobili krojovaní členovia folklórneho súboru a spevokolu z Prašíc. V ich podaní zazneli počas sv. omše krásne piesne. Na záver sv. omše správca farnosti pri príležitosti sviatku patróna chrámu odovzdal Ďakovný list pánovi Jánovi Ladzianskému za dlhoročné pôsobenie v službe kantora, pánovi Ivanovi Šidlíkovi za dlhoročné pôsobenie v službe kostolníka a súčasným kostolníkom pánovi Ing. Jozefovi Bobulovi a pánovi Vitkovi Streďanskému za ich obetavú prácu a pomoc. Po sv. omši ženičky a gazdinky pripravili pre všetkých pohostenie. Prítomní ochutnali výborné koláčiky, pohárik vínka i urminskú špecialitu – medovinu. Súbor Prašičan pod vedením Dežka Guliša pre dobrú náladu zaspieval ešte niekoľko ľudových piesni pred chrámom i na farskom dvore. Krásne slnečné počasie prialo najmä deťom, ktoré sa mohli popoludní zabaviť na kolotočoch.

(fotografie z urminských hodov pozri vo fotogalérii)

Oslava titulu chrámu sv. Bystríka

V nedeľu 21. septembra 2014 sa konala v Hajnej Novej Vsi hodová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Bystríka, patróna filiálneho kostola. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. ThDr. Jozef Jančovič, PhD., prodekan bohosloveckej fakulty v Bratislave. Počas sv. omše spieval spevokol z Urminiec pod vedením Mgr. Márie Chudej. Sv. omša bola slnkom hodovej slávnosti, ktoré rozžiarilo naše srdcia radosťou, vďačnosťou i láskou k Pánu Bohu. Domáci pripravili po sv. omši pre hostí koláčiky i dobré vínko. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí túto slávnosť pripravili a zúčastnili sa na nej.

(fotografie z hodovej slávnosti pozri vo fotogalérii)

Continue reading →